Vigtigt!

Vigtigt at vide, hvis du tuner eller chiptuner din bil!

 

Du kan risikere at miste bilens fabriksgaranti, hvis din chiptuning ikke er lovlig. Spørg derfor altid bilimportøren, om fabriksgarantien kan opretholdes ved tuning.

Som bilens ejer er det dit ansvar at sikre dig, at bilen er i lovlig stand (Færdselsloven § 67). Flere regler kan findes i bekendtgørelsen om chiptuning.

Bilen skal synes og godkendes

Når du foretaget konstruktive ændringer (motorskift, tunet eller chiptunet), skal bilen altid synes bagefter. I den forbindelse skal du oplyse synsvirksomheden om ændringerne. Det vil så fremgå af registreringsattesten, at der er foretaget konstruktive ændringer.

 

 

Sikkerhed

 

Hvis du laver konstruktive ændringer på motoren er der også krav til bilens sikkerhed.

Bilen skal kunne holde til effektforøgelsen (sikkerhed).

Hvis du øger motoreffekten med op til 20 %, anses bilen for fortsat at være sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Hvis motoren får øget effekten med mere end 20 %, er det nødvendigt med dokumentation fra PRODUCENTENS SIDE, der erklærer, at bilen er egnet til denne effektforøgelse. Dokumentationen kan bestå af en erklæring fra bilfabrikanten om bilens egnethed for effektforøgelse eller evt. bilfabrikantens beskrivelse af, hvilke ændringer, der vil være nødvendige, hvis bilen fortsat skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Andre former for dokumentation kan være TÜV godkendelse i henhold til Merkblatt 751 eller dokumentation for, at bilen er teknisk identisk med en anden variant, der har højere effekt.

Hvis bilen eftermonteres med kompressor med wastegate eller med turbolader, vil det i alle tilfælde anses for at have givet en effektforøgelse på mere end 20 %.

 

Copyright © All Rights Reserved